CÁC LOẠI SẢN PHẨM CỦA CTY CHÚNG TÔI VÀ HẠNG MỤC PHỤC VỤ RẤT ĐA DẠNG HOÁ,ĐỂ CHO BẠN RẤT NHANH CHÓNG TÌM HIỂU THÊM VỀ SẢN PHẨM CỦA CTY VÀ HẠNG MỤC PHỤC VỤ,CHÚNG TÔI TẬN TÌNH CUNG CẤP PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ NHƯ SAU;NẾU TỪNG TIẾP XÚC THƯƠNG HIỆU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN,HÃY THEO NHU CẦU CỦA BẠN MÀ LIÊN HỆ CÁC ĐƠN VỊ HOẶC NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ NÊU TRÊN.
GÒN DỰNG
Nghiệp Vụ
Liên Hệ Phương Thức
MR RockYang Giám Đốc kinh Doanh
Tel
+84 - 8 - 3892-4820~3
Fax
+84 - 8 - 3892-4795
mail
rockyang@shinih.com
 
VFT
KEO GÒN
Nghiệp Vụ
Liên Hệ Phương Thức
MR RockYang Giám Đốc kinh Doanh
Tel
+84 - 8 - 3892-4820~3
Fax
+84 - 8 - 3892-4795
mail
rockyang@shinih.com
 
GÒN NHIỆT TAN
Nghiệp Vụ
Liên Hệ Phương Thức
MR RockYang Giám Đốc kinh Doanh
Tel
+84 - 8 - 3892-4820~3
Fax
+84 - 8 - 3892-4795
mail
rockyang@shinih.com
 
GÒN KIM
Nghiệp Vụ
Liên Hệ Phương Thức
MR RockYang Giám Đốc kinh Doanh
Tel
+84 - 8 - 3892-4820~3
Fax
+84 - 8 - 3892-4795
mail
rockyang@shinih.com
 
MAY GÒN
Nghiệp Vụ
Liên Hệ Phương Thức
MR RockYang Giám Đốc kinh Doanh
Tel
+84 - 8 - 3892-4820~3
Fax
+84 - 8 - 3892-4795
mail
rockyang@shinih.com
 
VẢI KHÔNG DỆT
Nghiệp Vụ
Liên Hệ Phương Thức
MR RockYang Giám Đốc kinh Doanh
Tel
+84 - 8 - 3892-4820~3
Fax
+84 - 8 - 3892-4795
mail
rockyang@shinih.com