CÔNG TY TNHH SHINIH(VIETNAM)
  CÔNG TY CHÚNG TÔI LÀ XƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN VỀ HỆ LIỆT VẢI KHÔNG DỆT...
 
 
 
GÒN DỰNG
   CTY SHINH VIET NAM TỰ SÁNG TẠO LOẠI GÒN DỰNG VFT,VÀ THÔNG QUA THỬ NGHIỆM CỦA CTY DUPONT MỸ,VÀ PHÁT HIỆN NHỮNG ƯU ĐIỂM BỀN...
 
 
 
ĐẶC TÍNH:
MỀM MỎNG VÀ GIỮ ẤM CÓ HIỆU QUẢ
      CẢM NHẬN TỐT,BỀ MẶT CÓ XỬ LÝ
      NHIỆT.
 
 
 
 
ĐẶC TÍNH:
TÍNH CHẤT THOÁNG KHÍ TỐT,CẢM
      GIÁC DỄ CHỊU.
 
KHÔNG SỢ DẦM MƯA DÃY NẮNG
CÔNG TY TNHH SHINIH(VIETNAM)
〒301101
B3-3 KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI, HUYỆN CỦ CHI, TP HCM
Tel:+84-8-3892-4820~3
Fax:+84-8-3892-4795
Quan Hệ Xí Nghiệp
HANGZHOU SHINIH Fabric Products Co.,Ltd
SHINIH Fabric Products (TANG SHAN) Co.,Ltd
SHINIH Fiber Products (VIETNAM) Co.,Ltd
TAIWAN KUREHA Co., Ltd.
Đề Tài Tư Vấn
Đề Tài Tư Vấn Sản Phẩm
Đề án Hợp Tác Của Xí Nghiệp
Được Cấp Chứng Nhận Quốc Tế
ISO 9001:2000
INVISTA