Keo gòn, gòn nhiệt tan, gòn kim và vải nylon, vải TC, vải dệt, vải chần gòn,
may mặc, công cụ trang trí…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
     
 
 
       
CÔNG TY TNHH SHINIH (VIETNAM)
Tel:+84-8-892-4820~3
Fax:+84-8-892-4795
MR Rock Yang Giám Đốc kinh Doanh
Tel:+84-8-892-4820~3
TƯ VẤN VẤN ĐỀ SẢN PHẨM
NGHIỆP VỤ VÀ SẢN PHẨM KHÁC
ISO 9001:2000
INVISTA